FØDSELSTALL

  02016126007

Meny:

        Intro - Individnummer - Kontrollsiffer - Excel - Oppgave - Linker.EXCEL

Nedenfor kan du finne et regneark som kan hjelpe deg å undersøke om et fødselsnummer er riktig eller galt.

Du kan også beregne hvilke kontrollsiffer som er riktige.

Test ut dette. Prøv å forstå hvordan regnarket fungerer.
Du må åpne regnearket med makro, fordi det er menystyrt med knapper.
På neste sider finner du også oppgaver som du kan løse enten i regnark eller med kalkulator.

Regnearket heter:
Fodselsnummer.xls

:
Meny:

    Intro - Individnummer - Kontrollsiffer - Excel - Oppgave - Linker.