Hot Potatoes 6


 

Innledning

Med Hot Potatoes 6 kan du lage selvkontrollerende tester. Testene kan du legge på Internett. Du trenger en nettleser for å kunne lese dem. 

Windowsversjonen av programpakken virker på blant andre disse operativsystemene:

  • Widows 2000

  • XP

  • Windows Vista

  • Windows 7

Programpakken Hot Potatoes består av fem grunnleggende programmer:

  1. Med JQuiz  kan du lage kortsvarsøvelser.  Det er fire ulike typer.

  2. JCloze hjelper deg å lage utfyllingsoppgaver.

  3. Med JCross produserer du kryssord.

  4. JMix er et program for å lage setningspuslespill.

  5. JMatch lager sammenkoblingsøvelser.

Med programmet Masher kan du binde sammen flere tester.