Norsk Nettskole

Globalskolen


 

 

Hot Potatoes 6.0

Hot Potatoes version 6

Programpakken Hot Potatoes kan lastes ned i forskjellige versjoner.  Kurset nedenfor er skrevet med tanke på versjon 5.5 av følgende grunner:

  1. Det er lett å kjenne seg igjen i de forskjellige versjonene.

  2. Versjon 5.x passer til både nye og eldre nettlesere.

  3. Det er fullt mulig å bruke begge versjoner av programpakken.  Ta gjerne denne testen på hvilken versjon du kan benytte.

Noen nyheter i versjon 6:

  1. Programmet er nå 100% XHTML-kompatibelt

  2. Både i versjon 5.x og 6 kan en knytte ei klokke til oppgavene.  Denne klokka teller ned mot 0.  Det er bare i versjon 6 at det blir umulig å løse oppgaver etter at tida er ute.

  3. JBC-testen er nå tatt bort.  Den er byttet ut med JQuiz som behandler fire forskjellige spørsmålstyper.  En kan blande ulike oppgavetyper i samme test.

Kurs i bruk av Hot Potatoes 6 finner du her.


 Hot Potatoes 5.x

Hot Potatoes 5.x er et program du kan bruke til å lage seks forskjellige typer tester.

Hot Potatoes version 5

Du kan laste ned programmet her.  For deg som jobber i og med skole, er programmet gratis i bruk.

Når du har installert Hot Potatoes,  går du til denne sida.   Her fyller du ut med nødvendige opplysninger og sender skjemaet.  Registreringskode vil du motta i e-post.

Slik legger du inn registreringskoden:

  1. Start Hot Potatoes.

  2. Start ett av de seks programmene.

  3. Klikk på Help og velg Registration.  Nå limer du inn registreringskoden, og programmet er klart til bruk.

Nå kan du prøve deg på følgende testtyper:
Jbc JMix Jcloze
 
JMatch JCross JQuiz