Disse norskoppgavene har Morten Vedahl laget. Her kan du prøve 68 forskjellige tester. Lykke til!

 1. Alfabetisering 1

 2. Alfabetisering 2

 3. Antonymer 1

 4. Antonymer 2

 5. Bokstavhistorie E

 6. Bokstavhistorie F

 7. Bokstavhistorie G

 8. Bokstavhistorie S

 9. B eller P?

 10. B eller P 2?

 11. Diftonger 1

 12. Diftonger 2

 13. Diftonger 3

 14. Diftonger 4

 15. D eller T 1

 16. D eller T 2

 17. Dobbelkonsonant  eller enkel konsonant1

 18. Dobbelkonsonant eller enkel konsonan2

 19. Dobbelkonsonant eller enkel konsonant 3

 20. Dobbelkonsonant eller enkel konsonant 4

 21. Dobbel eller enkel konsonant 5

 22. Dobbel eller enkel konsonant 6

 23. Dobbel eller enkel konsonant 7

 24. G eller K 1?

 25. G eller K 2?

 26. Jeg-deg-meg-seg

 27. Kj-ord 1

 28. Kj-ord 2

 29. Kj-ord 3

 30. Kj-ord 4

 31. Kj-ord 5

 32. Kj-ord 6

 33. Kj-, ki-, ky

 34. Kj-, ki-

 35. Kj-, ki-, ky-, tj 1

 36. Kj-, ki-, ky-, tj 2

 37. Kort å-lyd med o 1

 38. Kort å-lyd med o 2

 39. Kort å-lyd med o 3

 40. Lang å-lyd med å

 41. Ng-, nk-ord

 42. Ord som ender på m 1

 43. Ord som ender på m 2

 44. Ord som ender på m 3

 45. Nesten like ord

 46. Ng eller gn 1

 47. Ng eller gn 2

 48. Ng eller gk 1

 49. Ng eller gk 2

 50. Ord som slutter på -g 1

 51. Ord som slutter på -g 2

 52. Sammensatte ord

 53. Spørreordene 1

 54. Spørreordene 2

 55. Stum h 1

 56. Stum h 2

 57. Stum h 3

 58. Stum h 4

 59. Synonymer 1

 60. Synonymer 2

 61. Tj-ord

 62. Verb 1

 63. Verb 2

 64. Fyll ut med v eller f 1.

 65. Fyll ut med v eller f 2.

 66. Verb/substantiv

 67. Æ-lyd

 68. Ord med æ-lyd