Globalskolen 08-09 > Globalnytt > Elevarbeider > Moskusen i Norge


[Logg inn]


Forside
   

Moskusen i Norge

Moskusen er konge på Dovrefjell.

Navn
På latin heter moskus: Ovibos moschatus
Kjennetegn
Moskusen har lang pels. Pelsen er tykk derfor tåler den veldig kaldt vær. Den har stor kropp og korte bein. Den har horn. Pelsen er mørkebrun. Hornene er lysebrune.
Moskusen veier 200-400 kg og kan bli fra 2 til 2,5m lang.
Moskusen ser ut som en ku med langt hår. Den har også klover. Sporene ligner på sporene til kua bare litt større.

Levested og alder
Moskusen lever på Doverfjell. Det finnes også noen få moskuser i Tromsø. De er forsøksdyr for universitetet i Tromsø. Noen moskuser er også på grensa til Sverige og Hedmark.
Moskusen kan bli 8-10 år. Mange blir ikke så gamle fordi de dør av ras, lynnedslag og kollisjon med tog.
Moskusen lever i elvedaler med tett skog om sommeren. Om vinteren trekker den til høyereliggende strøk for å unngå dyp snø.

Levevis og næring
Moskusen lever sammen i flokk. Moskusen er planteeter. Den liker lav, mose, bærbusker, gress, bjørk og andre planter.
Kalvene dier ett helt år, men de spiser gress allerede en uke etter fødselen.

Jeg har klappet en moskus!
Ja, det er sant, men den var utstoppet. Pappaen min har sett moskus. Han kommer fra Dovre.

Aleksanderav Aleksander, Mongolia 20/02/09, kl 13:45