Globalskolen 08-09 > 5. årstrinn > Samfunnsfag > Fagartikler > Befolkning


[Logg inn]


   

Befolkning

 Bosetting

Japan er et av de tettest befolkede landene i verden.
Så tett bor vi nesten ingen steder i Norge.
En vanlig måte å beskrive befolkningstetthet på er å regne ut
hvor mange mennesker det bor på en kvadratkilometer (km2).
I Norge bor det 14 personer per km2,
mens det i Japan bor 340 personer per km2.

 Bosetting handler om hvor folk bor.
 

Befolkningsfordelingen i Norge

Befolkningen i Norge er ikke jevnt fordelt på landsdeler og fylker.
Det kan vi få et inntrykk av hvis vi plasserer strekmennesker på et norgeskart.
Det bor flere i Sør -Norge enn i Nord-Norge. D
et bor flere i øst enn i vest.

Vi sier at folk bor tett når det er mer enn 200 mennesker på ett sted
og det ikke er mer enn 50 meter mellom husene.
De som bor utenfor slike steder, bor spredt.
De som bor tett, bor i tettsteder.
Det er ofte spesielle råvarer, industrivirksomhet
og handel som har skapt tettsteder og byer.
Når du skal studere ditt eget fylke og andre fylker,
vil du se at byer og tettsteder har vokst fram av forskjellige grunner.

Et kjennetegn på spredt bosetting er skoleskyss.
Kommuner med ganske spredt bosetting har ofte skolene plassert i små tettsteder,
og elevene må reise med buss eller annen skyss til skolen.
Er det skoleskyss i kommunen der du bor?

 

Byer

Noen tettsteder blir kalt byer.
Før bestemte myndighetene om et sted fikk kalle seg by.
I dag er det innbyggerne selv i kommunestyret som bestemmer om tettstedet er en by.
En by og et tettsted kan ha forskjellig størrelse på befolkningen.
Oslo er både en by og et tettsted.
Byen hadde 522 000 innbyggere i 2005.
Men byen sprer seg egentlig til nabokommunene.
Når vi regner med dem, har tettstedet Oslo 795 000 innbyggere.