Globalskolen 08-09 > 5. årstrinn > Samfunnsfag > Fagartikler > Istida forandrer landskapet


[Logg inn]


   

Istida forandrer landskapet

Istid

For 20000 år siden var nesten hele Norge dekket av en enorm isbre.
På det meste var den 3000 meter tykk.
Den enorme isen beveget seg og var så tung at den formet landskapet under seg.
Isbreen fløt nedover som en veldig sakte elv og plukket løs steiner, grus og sandkorn fra fjellgrunnen.
Det gjorde den i over hundre tusen år.
Ikke rart at landskapet ble forandret.
Perioder da isen dekker det meste av landet, kaller vi istider.

Isen som dekket Norge var utrolig tung.
Den enorme tyngden presset jordskorpa ned.
Vi har mange isbreer i Norge i dag.
Den største heter Jostedalsbreen.
Veldig store isbreer kalles innlandsis.
Grønland og områdene på Sydpolen har innlandsis.

 

Hvordan blir en isbre til?

I en lang periode kom det mer snø om vinteren enn det smeltet om sommeren.
På den måten vokste laget med snø.
Snøen var så tung at den som lå nederst, etter hvert ble presset sammen til is.
Laget med is ble tykkere og tykkere, og større og større områder ble dekket av isen.
Når det blir nok is, og den blir tung, så siger og glir den nedover.
Is som dannes på denne måten, kalles isbre.

 

Erosjon

Isen var kjempetung. under isen var det grus og steiner, og de ble trykt fast i isen.
Det ble som et supergrovt «steinpapir».
Når isen beveget seg, virket den som en gigantisk slipemaskin.
Når isen beveget seg seg nedover ble fjellet og bergrunn pusset og slipt.
Når isen pusser og sliper på fjellgrunnen kaller vi det erosjon.
Av og til kan vi se striper i fjellet. Det er spor etter steiner som isen har ført med seg.
Stripene viser hvilken retning isen har glidd.
Vi kaller slike striper for skuringsstriper

Avsetninger

Isen som dekket Norge lå ikke stille.
Da isen ble tykk nok, begynte den å sige mot havet.
Den beveget seg sakte, nesten som tykk grøt.
Alt som var løst, tok isen med seg.
Isen dyttet jord, grus og stein foran seg akkurat som en bulldoser.
Isen frakter med seg enorme mengder av jord, grus og stein fra ett sted og til et annet.
Spor etter slike mengder av jord, grus og stein kalles avsetninger
Alt ble flyttet til nye steder, hvor isen la det igjen i store hauger.
En stor samling av løsmaterialer kalles morener.

Isbreen kunne også flytte store steinblokker.
De kalles flyttblokker.

Morener

Under istiden ble all jord, grus og stein flyttet til nye steder.
Der hvor isen smeltet, lå det igjen store hauger med jord, grus og stein.
Slike hauger kalles morener.
 

U-daler og fjorder

Isen formet brede daler som er flate i bunnen og med bratte dalsider.
En slik dal ser ut som en U og kalles derfor en U-dal.
Isen har også gravd ut fjorder.
En fjord er en U-dal som havet går inn i.
Fjordene vi har langs vestkysten av Norge, er lagd av isbreene.
Mange av disse fjordene er veldig dype.

Tinder og egger

På enkelte steder har isen gnagd på fjellet  fra flere kanter.
Til slutt har det bare blitt stående spisser, tinder, igjen.
Noen fjell har fått form som en rygg eller skarp egg.
Besseggen er den mest kjente i Norge.

Landet hever seg
For over 10 000 år siden når begynte isen å smelte, kom stadig mer av landet til syne.
Til slutt var all den tunge isen borte.
Havet fulgte etter og oversvømte mye av landet.
Da tyngden av den enorme isbreen ble borte, begynte landet å heve seg langsomt.
Områder som hadde ligget under vann, tørket straks opp og landet begynte å heve seg.
Norge hever seg litegrann fortsatt.
I løpet av et år kan deler av Norge stige noen få milimeter.