Innhold
omtale
tesselering
tesselerings
tekkniker
tesselering
i kunst
mer om tesselering
Læremiddelet er laget
av Veronika Zvorono
som en del av prosjektoppgaven
i Norsk Nettskole.
 
 
Læremiddelet inneholder mange multimedie-elementer. Det kan derfor ta noe tid å laste den
ned over en ISDN-linje.
 
 
 
Norsk Nettskole
mai 2005