Korte glimt fra Skedsmos historie

Dette mener en fant sted i Skedsmo i riktig gamle dager - hestekamper!

Men vi vet ikke helt sikkert. Sannsynligheten taler for det, sier de som har greie på sånt. Og ikke bare sloss hestene, de kjempet også mot hverandre i kappløp. Det gamle ordet skeid som en mener kommunenavnet Skeidsmo- Skedsmo - kommer av, betyr hestekappløp. 

Dette forgikk nok på slettene mellom Huseby og Løken (Navnet betyr leikvollen). Og her er det også den eldste kirken står, sikkert der hovet sto før, og her har vi gravhauger, antageligvis var tingvollen her, og gjennom går den eldste veien mellom Oslo og Trondheim.

Og det er dette du kan lese om i dette nettstedet, om Skedsmo i riktig gamle dager, helt opp til for hundre år siden. Det blir bare glimt, glimt fra den gang Skedsmo var et jordbrukssamfunn, selv om det også fantes sagbruk og plankekjøring.

Hvordan levde de? Hvem bestemte? Hvordan var veiene? Hva var straffen for forbrytelser? Har Skedsmo fostret noen kjente personer? Hva med sagn og historier?

Tror du at du har endel peiling? Vel, det kan du prøve med dette kryssordet (eller med en av gjøringene lenger nede i menyen), og kom gjerne tilbake til det etterat du har jobbet med stoffet, og se hva du da vet. Klikk her:

 

 

Kryssord
Et nettsted for lokalhistorisk interesserte i alle aldre, for lærere - og for elever som grunnlag for særoppgaver og prosjekter