GRAMMATIKK
Hva er egentlig verb, substantiv, adjektiv eller pronomen? Du er ikke alene om å lure på dette. Dette læremiddelet skal nettopp hjelpe deg med dette. Neste side er en informasjonsside, slik at du vet hva du skal gjøre.
Lykke til!!!
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
VERB
PRONOMEN
ADJEKTIV
SUBSTANTIV
Informasjon
Trykker du på denne knappen, kommer du til neste side.
Trykker du på denne knappen, kommer du tilbake til siden foran.
Denne knappen kommer til å være på alle sidene, trykker du på denne kommer du alltid tilbake til hovesiden.
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Trykker du på denne knappen, får du teksten opplest.
Hovedside
 
Trykk på den ordklassen du har lyst til å lære mer om. På slutten av hver ordklasse er det en test, slik at du ser hva du har lært.
Lykke til!
Hovedside
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Verb
Hva er verb?
 
Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som hender.
Verb er altså gjøreord.
 
Eksempel:
Kari og Hans danser.
Bilen kjører.
 
Verb
Hovedside
Per og Kari danser
Verb kan vi bøye i tid:
Nåtid (presens):Kari danser
Fortid (preteritum): Igår dansaKari
Framtid (Perfektum): Kari har dansa
 
Her ser vi da at verbene få ulike endelser.
 
Tider av verb:
Verb
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Sterke verb
Verb kan deles inn i:
Svake verb
Svake verb får ending i preteritum.
Eksempel: å kaste
Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal.
Eksempel: å synge
Test
Verb
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
A) Preteritum
A) Tynne og sterke verb
1.Hva kalles et verb i nåtid?
2.Hvilke to grupper deles verb inn i?
B) Presens
B) Sterke og fete verb
B) Sterke og svake verb
C) Infinitiv
TEST
Trykk på det du tror er riktig.
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Sterke verb
Svake verb
Å kaste Å synge Å skrive Har krøpet Gikk Å springe Å lyse Nådde danser
Dra ordene til riktig ord (sterkt eller svakt verb)
TEST
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hva er substantiv?
 
Et substantiv er navn på noe/noen. Det kan være ting vi ikke ser også, f. eks. tanker og følelser.
Substantiv er altså tingord.
 
Eksempel:
Kari
Hus
Gutt
 
Substantiv
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hovedside
Substantiv deles inn i:
Egennavn
Fellesnavn
Alle de andre substantivene er fellesnavn. De er felles for alle av samme art. Fellesnavn begynner med liten bokstav, hvis de ikke står bak et punktum.
Eksempel:
gutt
fotball
bord
 
Egennavn er navn på for eksempel en person eller et land slik som Norge. Navnet er "eget" for den personen som har det.
Egennavn begynner alltid med stor bokstav.
Eksempel:
Norge
Ole Brum
 
Substantiv
Kjønn av substantiv:
Hankjønn
Hunkjønn
Intetkjønn
 
Ord med en foran.
Eksempel:
en gutt
 
Ord med et foran.
Eksempel:
et fly
 
Ord med ei/en foran.
Eksempel:
ei/en venninne
Substantiv
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Bøying av substantiv:
Et substantiv kan ha fire former.
Det kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
 
Test
Substantiv
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
TEST
1.Hva er substantiv?
2. Hva deles substantiv inn i?
A) Gjøre-ord
A) Egennavn og fellesnavn
C) Fellesnavn og konkrete navn
B) Egennavn og fellesnevnere
B) Ting-ord
C) Sprett-ord
Trykk på det du tror er riktig.
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hankjønn
Hunkjønn
Intetkjønn
En gutt Glass Jente En stol Treet Et bilde Bok Lysene
TEST
Dra ordene til riktig ord (hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn)
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hva er adjektiv?
Adjektiv forteller noe om substantivet. Det sier hvordan noe er eller ser ut.
 
Adjektiv beskriver altså substantivet.
 
Eksempel:
rød
morsom
høy
 
Adjektiv
Hovedside
De fleste adjektiv kan gradbøyes i positiv, komparativ og superlativ. Slik kan vi fortelle forskjellen på noe.
Eksempel:
Ola var snill, men hunden var snillere.
Noen adjektiv bøyes slik:
Noen adjektiv bøyes med mer og mest
De fleste bøyes slik:
En hund kan være stor
En okse er større.
Adjektiv
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Test
TEST
Dra ordene til riktig ord (positiv, komperlativ eller superlativ)
Positiv
Komperlativ
Superlativ
Yngre frekkere mer praktisk mest praktisk ung størst
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hva er pronomen?
Pronomen er ord som står istedenfor eller peker tilbake på sustantivet. Noen ganger står i det i stedet for adjektivet.
 
Pro betyr for og nomen betyr substantiv.
Eksempel:
han
hun
seg
 
Pronomen
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Hovedside
Personlig pronomen
Et personlig pronomen kan stå istedenfor både mennesker, dyr og ting.
Eksempel: Jeg, Han, Hun
 
Når pronomenet står som subjekt i ei setning, bruker vi subjektsforma av pronomenet.
Eksempel:
Jegkommer ikke på skolen i dag.
 
 
Står pronomenet som objekt, skal du bruke objektsforma av pronomenet.
Eksempler:
Læreren gav henne en ny blyant.
Pronomen
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Spørrepronomen
1. Hva heter du?
2. Hvem liker du best?
3. Hvilken dag er det idag?
4. Hvilket tidspunkt?
5. Hvilke lag liker du?
6. Hva for et tre er det der?
7. Hva for ei jente liker du best?
8. Hva for en is foretrekker du?
 
Oversikt over spørrepronomen:
Pronomen
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Eiendomspronomen
Eiendomspronomen bruker vi for å vise hvem som eier noe.
Eksempel:
Ola spilte på fotballaget vårt.
 
Eiendomspronomen bøyes i tall og kjønn:
Eksempler:
Jeg lånte bort stolen min til deg.
Du bør selge bilen din snart.
Test
Pronomen
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Eiendomspronomen
Spørrepronomen
Personlig pronomen
TEST
Dra ordene til riktig ord (eiendomspronomen, spørrepronomen eller personlig pronomen)
Hva Jeg Mitt Deg Hvem Vårt Hvilken
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Om siden
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Laget av Gunn Kristin Jokerud, våren 2006- IKT2 ved Norsk Nettskole og Høgskolen i Volda.
www.norsk nettskole.no
Om læremidlet
 
Læremidlet "Grammatikk" er laget av Gunn Kristin Jokerud i forbindelse med et prosjektarbeid ved IKT2 ved Norsk Nettskole/Høgskulen i Volda, våren 2006.
 
Læremidlet "Grammatikk" er et multimedialt læremiddel som har elever fra 9-13 år som målgruppe. Formålet med læremidlet er at elevene skal ta i bruk et læremiddel som bidrar til å lære grammatikk på en morsom måte.
 
Læremidlet er laget i programmet MultiMediaLab 6.0. Læremidlet inneholder bilder og lydfiler. Skjermoppløsningen er 800*600. Programmet GoldWave er brukt til lydopptak og redigering av lyd.
 
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Opphavsrett
 
Bilder:
Alle bilder og knapper er hentet fra www.picsearch.com og www.altavista.no.
 
Tekst:
All tekst er skrevet av meg.
 
Lyd:
Noen lydklipp har jeg funnet på internett, og andre har jeg lest inn selv.
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole
Lærerveiledning
 
Målgruppa: Elever fra 4.-7.klasse
 
Innhold: Læremiddelet inneholder sider med fakta om de ulike ordklassene. Etter disse sidene med fakta, kan elevene når de føler at de kan dette ta en test. Det finnes to ulike tester i dette læremiddelet. På den ene testen får elevene spørsmål med svaralternativer. Her skal elevene trykke på det svaret de tror er riktig. Trykker de på feil svar, har jeg lagt inn lyd som sier at dette er feil. I den andre testen skal elevene dra ord til riktig boks. Hvis de drar til feil boks, hopper ordet automatisk tilbake til der den stod.
 
 
Gunn Kristin Jokerud IKT2 våren 2006 - Norsk Nettskole