Nykirka Vegusdal

Home
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Oppgaver
Kommentarer

Vegusdal nye kirke fra 1867.

Vegusdal nye kirke ble reist på Engesland, som da var blitt det naturlige sentrum i bygda. Kirkesognet var blitt delt, og Mykland, "Vegusdal Østen Sundet", hadde fått sin egen kirke 1682.

Kirka som er tegnet av arkitekt Fr. von der Lippe fra Stavanger, er ei korskirke med litt uvanlig form og ei blanding av romansk og gotisk stil. Den har et høyreist tårn over våpenhuset. Kirkeskipet har galleri bare over inngangsdøra. Det blir brukt til orgelgalleri.

 

Byggearbeidet ble satt bort til arkitekt Schauffert i Arendal for 1900 spesidaler mot at kommunen holdt materialer.

Den 26.juni 1867 ble kirka innvidd av biskop Jacob von der Lippe assistert av 8 prester fra Råbyggelaget prosti. Den dagen var det stor stas på Engesland, som både var blitt kirkebygd i kommunen og hadde fått ny kirke.

Men biskopen med følge fikk en stri tur fra  Evje til Engesland den dagen. Da de kom til Myklebustad, måtte både biskop og prester på hesteryggen og ri over Haukomheia  (511 moh)  fordi vegen ikke var kjørbar lenger. Over Haukomvatnet måtte de i båt. På vannet kom de ut for en uvanlig sterk storm så de var glade da de endelig nådde velberga fram til den store, ventende folkemengda på Engesland.

Mer om nykirka:  Altertavle  Orgel   Døpefont   Lysekrone
Om Stavkirka
Om Gamlekirka
Om Vegusdal kapell

   

 

Kirkene i Birkenes