Vegusdal kapell

Home
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Oppgaver
Kommentarer

VEGUSDAL KAPELL

Høsten 1974 ble Vegusdal kapell innvidd av biskop Erling Utnem assistert av prost Jacobsen fra Vest-Nedenes prosti og sogneprest Tofte fra Herefoss prestegjeld. Tilstede var ordfører med formannskap, kyrkjelyd, byggenemnd, arkitekt, handverkere og interesserte fra bygda og bygder omkring. Etter innvielsen var det festsamvær i det nye bedehuset, som ble heilt fullsatt.

 

Kapellet er reist på Vegusdal-garden, der de enlste kirkene i Vegusdal stod fram til 1868. Førsteantikvar Tschudi-Madsen pekte ut tomta, arkitekt Bjørn Schoder fra Kristiansand tegnet kapellet og byggmester Haukom i Kristiansand var rådgiver for bygginga.  Dessuten gjorde bygdefolk en stor dugnadsinnsats.

 

Kirkebygget har en norskprega stil og et enkelt, men smakfullt utstyr. Et gammelt krusifiks fra stavkirka er hengt opp over korbuen. Til altertavle har Olava Buli gjort et teppe etter tegning av Else Jacobsen. Det gamle harmoniumet fra kirka på Engesland gjør tjeneste som orgel.

Mer om:    Altertavla     Kirkeklokkene   
Om Stavkirka
Om Gamlekirka
Om Nykirka

 

 

 Kirkene i Birkenes