Carl von Linnè
                            
1707-1778

                                    
                  

Alle planter og dyr som forskerne hittil har funnet, har et norsk navn og et navn på latin. At de har et latinsk navn gjør det lettere for forskere i ulike deler av verden å snakke sammen om en bestemt plante eller et bestemt dyr.

Det var Carl von Linnè som fant på å lage latinske navn etter et helt spesielt system. I dette systemet ga han alle planter og dyr to navn; et slektsnavn, og et navn som var spesielt for den planten eller det dyret (artsnavn). På den tiden Carl von Linnè levde, kunne navnet på planter eller dyr bestå av ti ord eller mer! Dette navnesystemet gjorde Carl von Linnè berømt over hele verden, og det sparte biologene for masse arbeid. 

Carl von Linné er en av de største vitenskapsmenn i Sverige gjennom tidene. Han var botaniker, zoolog og medisiner, og regnes som ett av naturvitenskapens fremste genier. 

I året 1731, bare 24 år gammel, fullførte han sitt berømte plantesystem for klassifisering av arter, som fremdeles er i bruk. I løpet av sin karriere klassifiserte Linné 8000 planter og 6000 dyr. Av hans vitenskapelige skrifter er det verket Systema naturae som regnes som det mest sentrale - det var Linnès livsverk: å forstå naturens system.

Det var for eksempel han som ga oss mennesker betegnelsen Homo sapiens L., der L’en står for Linné. Mange av hans inndelinger er med tiden blitt forlatt eller forandret, men hans artsinndeling var likevel et klart fremskritt. Det er det vi baserer oss på enda.


Vil du lære mer om Carl von Linnè finner du noe her:

En bra oppgave om Linnè

Newtons hage

Linnè Online