Til Startsiden

 

Flo og fjære
          Dette bildet er tatt av en venn av meg og er her bare for å pynte opp litt, men har absolutt noe med solnedgang å gjøre

 

Tidevannsforskjellen skyldes som vi vet månens og solas tiltrekning (graviatasjon) på vannmassene. Solas virkning på tidevannsforskjellen utgjør 46% av månens virkning. Ved nymåne og fullmåne er tidevannsforskjellene størst. Dette skyldes at at sola og månens virkning på tidevannsbølgen virker sammen. Månen vil da stå mellom jorda og sola (nymåne), eller lengst borte fra sola (fullmåne). Begge situasjonene gir springflo. Hvis det i tillegg er et kraftig lavtrykk, vil vannstanden komme til å bli veldig høy.

Men det er andre faktorer som også virker inn. Månen går i en eliptisk (eggeformet) bane rundt jorda, og jorda går i en eliptisk bane rundt sola. Når banene er eliptiske vil avstanden til jorda variere og derfor også gravitasjonens virkning på tidevannsbølgen. I tillegg varierer månens og solas vinkel i forhold til ekvator (deklinasjon) pr. "måned"/år.

Den største astronomiske tidevannsforskjellen vil oppstå når flere forhold faller sammen. Avstanden mellom jorda og månen, og jorda og sola er minst, når både solas og månens vinkel i forhold til ekvator er lik 0, og når dette faller sammen med nymåne/fullmåne. I et område med 3,5 m gjennomsnittlig total variasjon, og 5 m gjennomsnittlig springflovariasjon øke til 6 m forskjell mellom høyvann og lavvann. Den neste "høyeste astronomiske sprinflo" inntreffer i år 6580.

Når er det beste tidspunktet å studere fjæra?
Det er lurest å studere fjæra når tidevannsforskjellene er størst og vannet står lavest. Ved nymåne eller fullmåne. Du kan sjekke avisen og se i tidevannstabellen for å se når det er fjære sjø.

Til toppen