Startsiden 


Flo & fjære


Tareskog


Tidevannssonen


Om oppgaven


Oppgaver


Du er nr.
Hit Counter
som besøker
denne siden
   

 Marine Naturtyper  

 

I havet ved kysten her har vi flere forskjellige naturtyper (biotyper) som har spesielle arter som lever innenfor det området. Noen eksempler kan være:

    • Tidevannssonen - Fjæra; området som avgrenses av høyeste høyvann og laveste lavvann. 
    • Tareskog; Et område med hard bunn fra 0 til ca. 20 meters dyp. Området ligger ganske ubeskyttet og domineres av stortare (Laminaria hyperborea)  
    • Bløtbunn; Hvor havbunen består av mudder, fin, leirholdig, eller grovere sand.  
    • Fjord; Hele det marine systemet som er knyttet til en fjord.

På disse nettsidene skal jeg bare konsentrere meg om de to første marine naturtypene, Tidevannssonen og Tareskogen.  

 

 

Stor takk til: Erling Svensen & Frank Emil Moen

 

Kilde: "Dyreliv i havet"
Lydklippet  på denne siden er hentet fra 
Tony Phillips side : Bird Songs
Rachel H. Aune