Vi på vindusrekka

Ettersom målgruppa for Vi på vindusrekka er mellomtrinnet kan det variere veldig med hva jeg synes er positiv/ negativt i forhold til elevene på "riktig" alderstrinn. Men ettersom jeg ikke hadde en test gruppe har jeg testet ut programmet selv. 

Ut ifra produsentenes målsetning er programmet:

Ut ifra det har jeg stilt meg følgende spørsmål:

1. Når programmet den målgruppa det er beregnet for?

 

Ut ifra det pensum som skal gjennomgås på mellomtrinnet synes jeg dette programmet har nådd sin målsetning. Vi på vindusrekka har mange tema og har klart å favne de viktigste emnene i matematikk, og er i den sammenheng perfekt til bruk for repetisjon. Samtidig tror jeg at det er kanskje de "sterke" som oftest tar i bruk dette programmet. De svake har ofte nok med å komme gjennom de "vanlige" matematikkbøkene. Dette er veldig dumt fordi alle trenger et variert undervisningsopplegg, og dette er et godt alternativ. 

 

2. Har målgruppa vært med i utviklingen av programmet?

 

Jeg tror at målgruppa har vært med å prøve programmet underveis i utviklingsprosessen. Dette fordi programmet har en litt naturlig barnslighet over seg. Men jeg skulle gjerne vist om de hadde et representativt utvalg da de lot målgruppa delta. 

 

3. Varierer brukerresultatene og læring ut i fra hvilken brukergruppe som jobber med programmet?

 

Læring varierer bestandig ut i fra hvem som arbeider med et program, men det positive med dette er at både svake og sterke elever har mulighet til å lære noe av dette. De svake kan gå inn å jobbe med det de synes er vanskelig på en annerledes måte, mer motiverende enn å sitte å regne i matematikkboka. Mens sterke elever kan enten bruke det som repetisjon eller prøve seg videre på noe de ikke har jobbet med før. For svake elever kan sidene virke litt overfylte med informasjon slik at de ikke ser seg råd for å sette i gang. Det var nok noe av det som falt meg først, så mye informasjon på en side. Men samtid er det samlet under tema og emner.

 

4. Hvordan er designet og layouten?

 

Førsteinntrykket av programmet er godt. Layouten er fin og oversiktlig. Greie farger og lett og lese teksten. Lyden har en litt snodig funksjon ved at den leser opp noe av det som står der allerede. Men med den blind eleven jeg hadde i praksis hadde dette programmet vært gøy å prøvd ut. Det er også positiv for elever som leser sent eller ikke er motivert for å lese mye tekst og dermed faller av lasset. Men det er jo bare å slå av lyden dersom man synes den er forstyrrende. (Det litt komiske var at jeg jobbet lenge med programmet uten å ha lyden på og skjønte lite hva de play ikonene var:)  

Her var det lett å komme i gang, man skjønte raskt hvordan man skulle navigere seg i programmet. Selv om det hadde vært en fordel om det hadde stått på bildene at de kan trykkes på for å komme for eksempel tilbake til hovedsiden. Men det positive er at det er flere måter å navigere seg fram og tilbake på noe som gir elevene muligheten til å velge det de synes funker best for dem.

Det er ikke mye animasjon på programmet, noe som kunne ha vært med på å gjort det litt mer spennende. Samtidig må en huske at alt for mye animasjon kan forstyrre mer enn glede. Men jeg hadde det vært spennende om noen av linkene for eksempel med grafer, hadde tegnet opp streker når elevene gikk inn på området.  

 

 

 

5. Fungerer Vi på vindusrekka som et "spill" som gir læring?

 

Siden jeg ikke ser på Vi på vindusrekka som et spill, er vel svaret på dette spørsmålet klart. Dette tror jeg også er viktig å la elevene  være klar over på forhånd, slik at de ikke forventer et spill når dette er et oppslagsverk og arbeidsområde.

6. Hvordan er brukergrensesnittet?

 

Selve skjermbilde er tiltalende og godt laget. Hovedsidene på hvert emne er gøy og gir rom for innsikt i hva elevene skal jobbe med. Responstiden er god, vinduene er lett og åpne og lukke og navigasjonen går stort sett i moderat tempo.

Det er et godt utvalg av funksjoner og det er en god ordbok som forklarer dersom elevene ikke husker/ vet hva ord betyr. For det er brukt mange fremmedord i programmet, som helt sikkert ikke elever på det 4.trinnet har hørt om. 

Sidene er satt opp oversiktlig og få spalter noe som gjør det lettere å lese. Frames gjør det også mer oversiktlig. Programmet har et veldig rolig og behagelig utseende og vil derfor være et godt likt sted for elever som vil sitte å jobbe uten for mange forstyrrelser.

 

7. Forslag til endringer etter brukertesten.

 

  • Bilde ikoner under hver kapittel også som i større grad har forklart hva det er snakk om.
  • Oppgaver hvor man kunne skrive inn svar og fått tilbakemelding. 
  • Animasjon på endel av linkene.
  • Flere oppgaver man kan jobbe med under hvert kapittel.

8. Total vurdering?

 

Alt i alt likte jeg Vi på Vindusrekka for det det er. Det er ikke et spill som elevene skal ståke med, men et sted hvor de kan sitte å jobbe uforstyrret med ting de synes er nytt og spennende, vanskelig eller utfordrende. Også for elever på ungdomsskolen kan det være greit å repetere litt kanskje?

 Det er veldig mye informasjon på et sted og har kunnet med fordel ha hatt bilder av hva de ulike delene under hvert emne betyr. Dette ville kanskje ha gitt større oversikt. I tillegg savner jeg som sagt litt mer animasjon, men ikke for mye da det kan virke mot sin hensikt. Og være mer til forstyrrelse enn til læring. 

Jeg mener at dette må være et motiverende alternativ i undervisningen på mellomtrinnet. Og bør absolutt brukes som et alternativ til pedagogiske program på cd. Bare det at det ligger på Internett gjør elevene mer nysgjerrig, og motiverer mer.  

 

TOLK

Jeg har stilt meg følgende spørsmål da jeg tok en brukertest på et testpanel på 2 personer mellom 20 og 30 år i tillegg til at jeg selv testet det. De hadde aldri prøvd et pedagogisk program før, så selv om de er litt utenfor målgruppa var det interessant å se hvordan de tilnærmet seg programmet. Etter at jeg hadde observert dem mens de prøvde seg fram på programmet, fikk de fortelle hva de syntes om programmet.

 

1. Når programmet den målgruppa det er beregnet for?

 

Det jeg i størst grad la merke til i denne sammenheng er om det når målgruppa på den måten at det når det med interesse. Dette tar jeg for meg nedenfor. Men om det når målgruppa i forhold til emner og vanskegrad er jo lett og tilpasse ved at man kan lage egne program. 

2. Har målgruppa vært med i utviklingen av programmet?

 

Jeg hadde egentlig mine tvil om det, men regner med det ettersom det er Minken og Stenseth som har laget programmet så har nok målgruppa deltatt i mer eller mindre grad. Men dette er de nok mer bevist i dagens programmer enn de var når dette ble laget.

3. Varierer brukerresultatene og læring ut i fra hvilken brukergruppe som jobber med programmet?

 

Læringen vil nok variere ut ifra hvem som jobber med disse oppgavene. Men ved at det kan tilpasses ulike behov og ulikt nivå vil det kunne gi læring for de fleste som synes det er motiverende nok å jobbe med det. Det at det er mulighet for å lage egne oppgaver gir lærer mulighet til å tilpasse programmet til et spesielt undervisnings opplegg. For eksempel hvis man jobber med visse ord eller setningsoppbygging i engelsk og norsk. Mine testpersoner lærte visstnok etter hvert når de først skjønte programmet. 

4. Hvordan er designet og layouten?

 

Førsteinntrykket hos både testpersonene og meg var dårlig, dette så rett og slett kjedelig ut. Motivasjonen for å prøve programmet ble derfor litt lav.  Det er nok den grå bakgrunnen som gjør at programmet blir ekstra kjedelig utseendemessig sett. Når man maksimerer programmet blir store deler av skjermen grå.

Klinkekulene lyser opp og ideen bak dem gjør programmet mer interessant. 

 

5. Fungerer Vi på vindusrekka som et "spill" som gir læring?

 

Etter hvert som man begynner å gjøre noen oppgaver blir man litt hekta på å bruke minst mulig tid og mest mulig satsning. Spørsmålet jeg stiller meg er om dette er en positiv ting å innføre i skolen i disse spillegalskapens tid, men det var bare en digresjon. For det er jo det som gjør det til et spill, som igjen er med på å gjøre det motiverende for elevene. 

6. Hvordan er brukergrensesnittet?

 

Det største problemet med dette programmet for mine testpersoner var faktisk det å komme seg inn i hvordan det hele fungerte. Tung hjelp funksjon med mye skrift og lite motiverende og lese, førte til at de ikke hadde skjønt helt spillet selv etter at de hadde spilt en stund. Siden de ikke var vant til slike program, noe de fleste elver nå er, hadde de også problemer med å finne hjelp funksjonen. Det kunne godt ha vært et ikon som har ligget mer tilgjengelig for brukerne. 

Et annet problem er at man ikke vet vanskegraden på oppgaven når man skal satse poeng, så man må prøve en god del før man finner ut hvor lang tid man bruker og hvor mye man kan satse. 

Skjermbildet er som sagt kjedelig, den store fokus på grå farge gjør siden utrolig kjedelig.

 

7. Forslag til endringer etter brukertesten.

 

  • En short cut knapp hadde gjort seg for å gjøre spillet enklere å starte.
  • Fylle ut hele skjermen slik at det ikke blir masse tomrom som er fylt med grått.
  •  

8. Total vurdering?

 

Her bør det være muligheter for forbedringer, men ut ifra at det er et program fra 1995 ser jeg ikke som en stor mulighet for at dette programmet kommer til å bli vekt stor oppmerksomhet av produsentene. De bør heller bruke tid på å lage nye, spennende programmer for elever.

 

Brukertest: En måte å observere hvordan et brukergrensesnitt kommuniserer med brukere. I en brukertest skal du gi brukeren en oppgave å utføre og et system å arbeide med og så se hva som skjer. Du skal ikke forklare brukeren, forsvare systemet eller hjelpe brukeren.

(User Interface. Brukergrensesnittet omfatter alle aspekter av produktet som brukeren opplever. I tillegg til skjermbilder vil aspekter slik som responstid, pålitelighet, brukerdokumentasjon, utvalg av funksjoner, støtte for arbeidsoppgaver, kodevalg og hjelpesystem påvirke brukerens opplevelse.)