Arbeid med undervisningsopplegg:
Inger Sund Kvalø har valgt følgende:

Naturfag Etter 4. årstrinn Mangfold i naturen
samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
Forslag:
Bruk Internettsider som bakgrunnstoff for samtale sammen med elevene. Lag gjerne en presentasjon i Powerpoint. .
Opplegg om fuglene våre i 3.klasse

Dette er et tverrfaglig tema ,hvor fagene naturfag ,norsk og samfunnsfag vektlegges.Dette temaet går over 4 uker

Målet er:
-Elevene skal lære og kjenne fugler i nærmiljøet.
-Elevene skal finne fakta på internett om 4 fugler ,helst 2
trekkfugler og 2 standfugler
-De skal hente bilder fra internett og lime inn i et dokument.

Gjennomføring:
Elevene viste stor interesse for dette emnet. De observerte mange fugler i nærmiljøet. I samlinga hver morgen snakket vi om fugler,kjennetegn ,farger ,hva de spiser m.m.
Alle elevene gikk på internett og søkte etter fakta om en bestemt fugl.De skulle skrive minst 3 setninger om den fuglen de har valgt.Jeg delte klassen i små grupper om fikk dermed bedre anledning til å hjelpe /veilede hver enkelt.
Tilslutt gikk vi på internett for å finne bilder om den fuglen eleven skrev om. Dette syntes elevene var en spennende oppgave.Alle fikk det til når de fikk hjelp fra læreren.


Evaluering.
Dette var et opplegg som skape interesse hos elevene.Vi er bare 14 elever i klassen og oftest 2 lærere og det var en stor fordel når vi skulle jobbe med inernett/data. Jeg fikk bra anledning til å følge opp hver enkelt. Å lete etter fakta på internett tar mye tid og disse elevene trenger fortsatt mye hjelp.


Fil : Kj_ttmeisen.doc