Kj-lyden 

Klikk på eit tal. Er du i tvil om eit svar, kan du klikke på Tips-knappen éin eller fleire gonger. Gjer du dette, taper du poeng.

  1             
 2              
           3    
    4     5        
6           7      
             
             
   8    9     10       
  11          12     
             
13          14       
             
      15