Tentamen i norsk hovedmål - bokmål

| Nynorsk | Bokmål |


Før du starter på oppgava:

Tentamen skal avvikles i tidsrommet mandag 3. juni til torsdag 6. juni.  Din leveringsfrist er torsdag 6. juni kl. 22.00. (Her tar du hensyn til det klokka viser der du bor.)

Først legger du inn ei melding inn på samarbeidsforumet ditt.  Her varsler du at du er klar til å starte opp. Husk å lese e-posten din og samarbeidsforumet ditt flere ganger hver dag!

På denne tentamenen skal du arbeide prosessorientert sammen med en annen elev.  Grupper har Arne satt opp.  Du finner samarbeidsforumet  ditt på firstclasskrivebordet. 

All kommunikasjon med samarbeidspartneren bør skje på forumet som er satt opp. Noen av dere må ta hensyn til tidsforskjeller. 

På denne tentamenen kan du benytte alle hjelpemidler, men det er du selv som skal skrive oppgaven.  Når du er ferdig, lager du et innlegg der du oppgir alle kildene du har brukt.

Per eller Arne kommer til å gi lærerrespons.  Siden vi har kort tid på denne skriveprosessen, kan det hende du får lærerrespons før medeleven har gitt deg sine tilbakemeldinger.

På tentamen i sidemål opplevde Arne kø på den andre responsrunda.  Det kan hende du må vente noen timer på å få tilbakemelding.

 
NB!  Denne gangen kommer kvaliteten på responsen du gir til medelev, til å telle med i vurderinga.  Hvis du gir grundig tilbakemelding, slik det er lagt opp til på sidene om prosessorientert skriving, vil dette være et pluss når karakter skal fastsettes. 

Du bør ta deg tid til å lese gjennom andre vurderingskriterier lærerne kommer til å legge vekt på.

Husk at det vil være mulig å treffe Arne på Praterommet.  Hvis du ikke ser navnet hans der, sender du en e-post og foreslår trefftidspunkt.

Anbefalt framdrift:
 
Mandag 3. juni
 • idémyldring på forumet
 • gjøre ferdig førsteutkast
 • skrive selvrespons på førsteutkast
 • gi respons på førsteutkast til medelev
Tirsdag 4. juni
 • skrive vurdering av respons
 • forfatte andreutkast
 • skrive selvrespons på andreutkast
 • gi respons på andreutkastet til medelev
Onsdag 5. juni
 • skrive vurdering av respons på andreutkastet
 • arbeide med endelig tekst
Torsdag 6. juni
 • legge sisteutkastet inn på forumet.
 • oppgi kildene du har brukt.

 • Ordliste på nettet finner du her
   
 • Ressurssidene kan være et hjelpemiddel på hovedmålstentamen.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Arne. 

Tentamensoppgaver du kan velge mellom

Du skal skrive éi av oppgavene nedenfor.  Velg en annen sjanger enn den du skrev på sidemålstentamen.

 1. Bildet er et utsnitt av tegning Aftenposten laga da Andreas, Takis, Jorun og Anette ble intervjua om Globalskolen av Aftenposten i 2001.Intervju

  Året er 2014.  Det er verdensmesterskap i fotball for menn i Brasil.  Norge har endelig klart å kvalifisere seg. 

  På laget er Andreas, som var nettskoleelev i 9. klasse 2001/2002, med.  Du arbeider som journalist i Aftenposten og skal lage et intervju med den tidligere nettklassekameraten din. 

  (NB!  Dette er et fiktivt intervju.  Du dikter opp det meste selv, unntatt at dere var i samme skole i 2001/2002.

  Hvis Andreas vil skrive denne oppgava, kan han intervjue en annen elev. Det utrolige er nemlig at det finnes én elev til fra samme klasse på VM-laget.)

  Om sjangeren intervju: 

 1. Dagbok

  I  9. klasse har du vært nettelev eller vertselev i Globalskolen.  Du er glad i å skrive dagbok.  Noen dagbokblad har du brukt på Globalskolen. Skriv dagbokblada.
  Nå er du inneforstått med at lærerne dine skal få lov til å lese deler av dagboka di. ;-)  Om sjangeren dagbok:

  I ei dagbok er det mulig å blande flere sjangere. En god tekst vil blant annet inneholde tanker, refleksjoner og personlige følelsesytringer.  Dagboka kan ha en løs struktur, og språktonen er som oftest personlig.   Som i et personlig brev kan en akseptere innslag av dialekt, slang og bruk av setningsemner.


 2. Artikkel, kåseri eller essay

  Undersøkelser viser at mange ungdommer er mindre fysisk aktive enn ungdom var for noen år siden.  Samtidig er matvaner  i endring.   Sunn mat er viktig for læresituasjonen, og matvaner påvirkes tidlig. Vi opplever en dramatisk vekst i livsstilsykdommer. Sunn livsstil er viktig for et godt liv.

  Skriv en artikkel, et essay eller et kåseri om mat og mosjon i Globalnytt.

Les om sjangeren artikkel på s. 257 i "Språk og sjanger". Teori om og eksempler på sjangrene essay og kåseri finner du på s. 100 - 118 i "Språk og sjanger".


 1. Fortelling

  Nettvettreglene er enkle sikkerhetsregler for deg som bruker Internett. Følger du dem, gjør du det vanskeligere for andre å misbruke informasjon om deg fra nettet.

  Ikke alle følger disse reglene. Da kan det gå riktig galt.  Skriv ei fortelling om en ungdom som fikk seg en ubehagelig opplevelse etter å ha brutt én eller flere av disse reglene.

  Les om sjangeren fortelling på s. 66 - 76  i "Språk og sjanger". 


 1. Fritt valgt sjanger

  Nedenfor finner du to limericker der noen har rota med rekkefølgen på linjene. 

  Når dei dansa tett,
  om ein hjulvisp i svært sakte gang
  fann ei byfrøken kalvbeint og lang.
  ja, så minte det nett
  Ein hjulbeint og skrinn fyr frå Vang

   

  Da speilet datt ned,
  En skjeggete fyr ifra Mode
  ”Hent hjelp! Jeg har skjært av meg hodet!”
  skreik mannen: ”Akk ve!”
  barberte seg ved sin kommode.

   

Finn først ut hvordan rekkefølgen skal være.  Deretter bruker du én av limerickene som utgangspunkt for en tekst.  Sjanger velger du selv. 


Kanskje er du opptatt av å få et variert språk i teksten din?  Brynhild Mathisen har laget noen sider om virkemidler i språket.

Les mer om ulike sjangre her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |